Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV)
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2020-04-15
Specialitet Infektion
Skriv ut
annons

BAKGRUND
 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) orsakas av en tidigare okänd variant av coronavirus. Viruset ingår i samma virusgrupp som orsakade utbrottet av SARS (Svår Akut Respiratorisk Sjukdom) 2003 och den pågående COVID-19 pandemin. Coronavirus infekterar fåglar och däggdjur och finns över hela världen. Varianten Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) rapporterades första gången från Saudiarabien i september 2012.

Smitta kan ske mellan människor, fr a genom droppsmitta. Andra smittvägar kan inte uteslutas då virus överlever länge på ytor och har påvisats i avföring. Allt mer data talar för att kameler och dromedarer är källa till smitta. Seroprevalensen bland kamelskötare är högre än i övriga befolkningen och subkliniska fall kan sprida smittan vidare. Fler män än kvinnor har insjuknat. Fram till mars 2020 har drygt 2500 fall rapporterats varav drygt 880 avlidit. Senaste årens fall har enbart inträffat i Saudiarabien med undantag för något enstaka fall i Oman. Importfall från Mellanöstern till Sydkorea orsakade ett kortvarigt utbrott i slutet av maj och juni 2015 där framförallt sjukvårdspersonal och medpatienter drabbats. Enligt WHO föreligger i nuvarande situation inga reserestriktioner till något land.


 

KLINIK OCH SYMTOM
 

Inkubationstiden är 2-14 dagar.
 

 • Feber
 • Luftvägssymtom med hosta och andfåddhet
 • Myalgi och artralgi
 • Halsont (vissa fall)
 • Mag-tarmsymtom rapporteras i ca 1/3 av fallen


Misstänkta fall
 

 1. Allvarlig luftvägsinfektion med feber eller anamnes på feber (> 38 grader) eller radiologiska fynd + besök på Arabiska halvön eller närbelägna länder eller efter kontakt med sjukvård i Sydkorea inom 14 dagar före insjuknandet.
   
 2. Luftvägssymtom oavsett allvarlighetsgrad eller misstanke om nedre luftvägsinfektion baserad på kliniska eller radiologiska fynd + nära kontakt inom 14 dagar före insjuknande med ett laboratorieverifierat fall.

Misstänkta fall skall inte hänvisas till akutmottagningar utan skall handläggas via telefonkontakt och om inneliggande vård behövs vårdas på enkelrum företrädesvis på infektionsklinik. Dagbakjour eller bakjour på infektionsklinik skall omedelbart kontaktas för ställningstagande till fortsatt handläggning och beslut om hur ett misstänkt fall ska transporteras till infektionsklinik.

Utbrottet i Sydkorea understryker vikten av att alltid tidigt efterfråga reseanamnes hos patienter som söker på grund av infektionssymtom.


 

DIAGNOS
 

 • PCR sputum/inducerat sputum/BAL i första hand. Även nasofarynxsekret, urin, faeces eller EDTA-blod kan ge diagnos
 • Serologi
 • Virusisolering
 • Leukopeni
 • Förhöjda levertransaminaser
 • Pneumonitbild på lungröntgen i svåra fall
 • Organsvikt i svåra fall

Prov skickas som biologiskt ämne, kategori B (UN3373) till Folkhälsomyndigheten efter föregående telefonkontakt och kan skickas med vanlig post. PCR görs också på vissa viruslaboratorier.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Influensa
 • Andra viroserBEHANDLING
 

 • Ingen specifik behandling existerar. Understödjande terapi (vätska, syrgas m m). Goda hygienrutiner, isoleringsrum.PROFYLAX
 

 • Vaccin finns ej.
   
 • Undvik kontakt med djur och med sjuka personer som har luftvägssymtom vid resa till Arabiska halvön med omgivande länder.
   
 • God handhygien.

ICD-10

Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes J12
8 Viruspneumoni som ej klassificeras annorstädes


 

Referenser

www.cdc.gov/coronavirus/mers/

Rutiner för hantering av prov från patienter med befarad SARS-CoV, MERS-CoV eller influensa A H5N1. Arbetsmiljöverket. Länk.

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 5772

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: MERS (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus - MERS-CoV)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


AT-läkare
Värnamo sjukhus


AT-läkare
Region Sörmland


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Sjukvård i Försvarsmakten
Försvarsmakten


Doktor24 anställer läkare med minst 6 månaders erfarenhet
Medical Operations


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett

annons
annons
annons