Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Akut artrit, ledvätskeundersökning
Författare Docent, överläkare , Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Överläkare/Universitetslektor Uffe Hylin, /Södersjukhuset
Uppdaterad 2020-01-09
Specialitet Reumatologi
Skriv ut

INDIKATIONER
 

 • Fastställa diagnos (septisk artrit, oklara kristallartriter, intraartikulära blödningar)
 • Ytterligare information vid utredning (övriga artriter)

Vid misstanke om septisk artrit respektive pyrofosfatartrit kan diagnosen endast ställas med hjälp av ledvätskeanalys.

För helt säker diagnos vid gikt fordras ofta ledvätskeanalys. Vid flertalet oklara artriter samt för differentiering av artrit från cellfattig hydrops (som kan ses vid artros) kan analysresultatet vara vägledande.


 

UTFÖRANDE
 

 1. Noggrant komplett ledstatus
 2. Informera patienten
 3. Utför punktionen i en ren lokal
 4. Ordentlig avklädning av punktionsområdet
 5. Markera punktionsstället
 6. Tvätta med klorhexidinsprit, 3-4 "suddar"
 7. Vänta ca 2 minuter. Osterila skyddshandskar för att skydda dig själv mot infektion. Plastförkläde enligt lokala hygienföreskrifter
 8. Oftast behövs ingen lokalanestesi, svedan av anestesiinfiltratet är mer uttalad än smärtan av sticket
 9. Punktera. För stora leder kanyl 1,2 x 50, små leder 0,6 x 25


ANALYSER OCH PROVTAGNING
 

Bedside

Volym, färg, klarhet, viskositet


Lab
 

 • 2-5 ml till sterila rör eller blododlingsflaskor för aerob + anaerob odling, ev TB. Vid liten provvolym används droppe på odlingspinne.

 • 2-5 ml i heparinrör som vänds noggrant i 4 minuter.
  LPK i ledvätska , poly/mono, kristaller, Syn-glukos (jämför med samtidigt taget B-glukos).

  Vid mycket liten provvolym ("en kanylfylla" ur t ex MTP-led), läggs droppen direkt på objektglas under täckglas för polarisationsmikroskopi.

  Det har diskuterats om EDTA skulle kunna lösa upp pyrofosfatkristaller, och därigenom försvåra diagnostiken, men det saknas vetenskapligt belägg för det. De flesta analyslaboratorier i Sverige rekommenderar EDTA-rör vid provtagning för att påvisa pyrofosfatkristaller.
   
 • Om provet förvaras och transporteras i kylskåpstemperatur, kan kristallanalysen göras flera dygn efter provtagningen. Cellräkningen blir däremot osäker.
Länk till Artrit differentialdiagnoser


Riktvärden vid ledvätskebedömning

LPK i ledvätska 109/LGranulocyterKristallerViskositet
Normalt< 0,2< 25 %0Låg
Artros el posttrauma< 5< 25 %0Låg
Aseptisk artrit5-5025-70 %0Hög
Kristallartrit5-8050-70 %Urat/pyrofosfatHög
Septisk artrit(50-)70-200> 70 %0Hög


 

Övrigt
 

 • OBS! Vid minsta misstanke om septisk artrit – Odla! Odla inte enbart från ledvätska, utan även från blod och sår eller kroppsöppningar där ingångsporten för en hematogent spridd infektion kan finnas.
   
 • Ilsken kristallartrit kan makroskopiskt se septisk ut – Odla!
   
 • Vid stark misstanke om septisk artrit – begär bakteriefärgning på direktpreparat.
   
 • För handläggning av septisk artrit se PM septisk artrit.
   
 • Vid oklar monoartrit, glöm ej TB-artrit.


ICD-10

Artrit, ospecificerad M13.9
Septisk artrit - (stafylokocker) med annan eller ospecificerad lokalisation M00.0X

 

Sjukskrivning
 

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

M13 Annan artrit

Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 357

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Akut artrit, ledvätskeundersökning

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Värnamo sjukhus


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö


Sjukvård i Försvarsmakten
Försvarsmakten


Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


AT-läkare
Region Sörmland


AT-läkare
Länssjukhuset Ryhov


Doktor24 anställer läkare med minst 6 månaders erfarenhet
Medical Operations

annons
annons
annons