Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Integritetspolicy

Internetmedicin AB´s policy för personuppgifter

Allmänt
Internetmedicin AB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. I Internetmedicin AB´s policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder våra webbsidor och tjänster som ingår i en webbplats eller app som administreras av Internetmedicin AB. Internetmedicin AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Internetmedicin AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som användare. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig såsom e-postadress eller en fysisk adress, yrke och eventuellt tillhörande specialiseringsgrad inom yrket.

Internetmedicin AB registrerar personuppgifter i samband med:
1. Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som
  Internetmedicin AB erbjuder.
2. När du fyller i din e-postadress på webbplatsen.
3. Uppdatering av dina uppgifter på ditt användarkonto som återfinns på
  internetmedicin.se eller internetodontologi.se
4. Om du kontaktar oss via e-post, våra webbplatser eller sociala medier.
5. Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
6. Ditt besök på våra webbplatser och i appen, inklusive men inte begränsat till
  trafikdata, platsdata och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress,
  typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke
Genom att du klickar på knappen ”Jag godkänner/Spara”, samtycker du till att de personuppgifter, så som ditt namn och e-postadress, du fyller i på olika platser på denna webbplats får användas i markandsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter. Vi samlar även in din IP-adress, geografisk position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig.

När du klickar på knappen ” Jag godkänner/Spara” samtycker du även till att vi på Internetmedicin AB får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Hur vi använder insamlad information
Internetmedicin AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds
  av Internetmedicin AB;
2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga
  uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund
  för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad
  karaktär;
4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt
  marknadsundersökningar;
5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra
  användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person
  utan sker på aggregerad nivå;
6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla,
  leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra
  segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och
  tjänster
8. För att skicka dig information och marknadsföring via e-post eller sociala
  medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
9. För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden,
  kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att
  du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
10. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och
  anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har
  intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
11. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer
  användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som
  erbjuds via Internetmedicin AB genom att kunna anpassa visningen av
  tjänsterna till den enhet som används;
12. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i
  våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Internetmedicin AB samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies
När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Internetmedicin AB ger du din tillåtelse till att Internetmedicin AB registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Internetmedicin AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Internetmedicin AB använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så här kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, vilket normalt innebär att personuppgifter ej bevaras efter att tre år har förflutit från det att förhållandet som givit upphov till behandlingen har upphört. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Internetmedicin AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så här kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Internetmedicin AB eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att uppdatera dina kontoinställningar på ditt användarkonto, genom att klicka ur rutan för nyhetsbrev. Du är alltid välkommen att kontakta Internetmedicin AB för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.
Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Internetmedicin AB.


Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Internetmedicin AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Internetmedicin AB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Internetmedicin AB
Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka
E-post: info@internetmedicin.se

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25
 
Sjuksköterska till psykiatrisk slutenvård
Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor
Region Sörmland, Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm


Undersköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Läkare till specialiserad sjukvård i hemmet
Medicinkliniken, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska/barnmorska till gynekologiska mottagningen
Kvinnokliniken, Nyköpings lasarett


Två bröstkirurger med onkologiskt intresse
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Sjuksköterska - Dialysmottagningen i Kalmar och Oskarshamn
Länssjukhuset i Kalmar


ST-läkare akutsjukvård Akutmottagningen
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Specialistläkare/överläkare till palliativ enhet
Södra Älvsborgs sjukhus


Röntgensjuksköterska
Oskarshamns sjukhus


Intensivvårdssjuksköterska Nyköping Intensivvårdsavdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska, geriatrik
Länssjukhuset i Kalmar

annons
annons